Mentor™ valmennukset ja koulutukset

Mentor valmennukset ja koulutukset tukevat kasvuasi ihmisenä, työsi tekijänä ja osana yhteisöäsi. Saat käyttöösi konkreettisia työkaluja itsetuntemuksesi lisäämiseen, itsesi johtamiseen, vuorovaikutus-, kohtaamis- ja yhteistyötaitojesi kehittämiseen ja vaikkapa kokonaan uuden suunnan löytämiseen, niin työssä kuin yksityiselämässäsikin.

Teemoitetuista palvelutuotteistamme voimme yhdessä rakentaa juuri sinulle ja organisaatiollesi räätälöidyn kokonaisuuden. Apunamme tarpeidenne määrittelyssä ja Mentor valmennuskokonaisuuden suunnittelussa toimivat Mentor – Toimiva työyhteisöselvitys ja innovatiivinen, aivojen toimintakykyä mittaava BrainMind Audit® profiili.

Valmennukset ja koulutukset ovat toiminnallisia sekä käytäntöön soveltavia.  Keskeisiä toiminnallisia menetelmiä ovat yhteiset keskustelut, pohdinnat ja reflektointi, kirjoittaminen,  ja oivalluttavat harjoitukset, luonnossa liikkuminen sekä taidelähtöiset ja kuvia hyödyntävät menetelmät.  Menetelmät valitaan aina asiakkaan tarpeista ja toiveista lähtien.

 

Mentor työyhteisövalmennus

Eri reittejä – Yhdessä perillä

Mentor työyhteisövalmennuksen ydin on ihminen työnsä tekijänä, yksilönä ja yhteisönsä jäsenenä.

Mentor työyhteisövalmennus tukee työyhteisöä kehittymään ja vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön edellyttämiin uusiin taitoihin ja rakenteellisiin ratkaisuihin.

Mentor vuorovaikutus

Portti aitoon kohtaamiseen

Mentor vuorovaikutus valmennus rohkaisee tarkoituksellisempaan ja tuloksellisempaan vuorovaikutukseen ja toisen aitoon kohtaamiseen. Rakentava, empaattinen vuorovaikutus rakentaa yhteyttä osapuolten välille ja lisää tietoisuutta siitä, miten sinä ja toinen voitte.

Mentor vuorovaikutus perustuu omien ja toisten tunteiden ja tarpeiden empaattiseen kohtaamiseen, havaintoihin tulkintojen sijaan sekä rakentavaan ja vastuulliseen itsensä ilmaisemiseen.

Mentor mielentaidot

Itsensä johtaminen – Löytöretki itseen

Mentor mielentaidot ohjelmat ja valmennukset tarjoavat erilaisia tapoja tarkastella ja tutustua syvemmin omaan itseen, omiin vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin.

Miten sinusta on tullut sinä? Mikä vielä odottaa todeksi elämistä? Mistä ammennat voimasi vaikeissakin elämän tilanteissa? Millaisia valintoja haluat elämässäsi ja työssäsi tehdä?

Mentor mielentaidot valmennuksen ja ohjauksen avulla voit löytää uuden suunnan, energiaa tai kipinän elämääsi.

Mentor menetelmäkoulutukset

Mentor vuorovaikutusvalmentaja MVV™
Mentor taidetyöskentelyohjaaja MTO™
Mentor mielentaidot ohjaaja MMT™

Yhteistyössä oppilaitosten ja Suomen Logoterapiainsituuti Oy:n kanssa:

Kohtaamistaiteen® ohjaaja
Logoterapeuttinen työnohjaaja LIF®
Logoterapiaohjaaja LIF®

Mentor Toimiva työyhteisöselvitys

Mentor Toimiva työyhteisöselvitys™

tuo esiin asioita, mihin sinun organisaatiosi tulisi keskittyä edistääkseen laadukkasta ja tuloksellisellista työn ja organisaation toimivuutta.

Selvitys on nopea ja vaivaton tapa kartoittaa työyhteisösi vahvuudet ja haasteet. Sen avulla voit valita valita työyhteisöäsi palvelevan valmennuskokonaisuuden ja menetelmät.

Aivojen voimavaraprofiili ja BrainID®-mentor

BrainMind Audit®-profiili kertoo sinulle tietoa aivojesi voimavaroista, toimintakunnosta ja palautumiskyvystä. BrainMind Audit®-profiili perustuu qEEG-mittauksen tulkintaan aivojesi tiedollisesta ja tunnetason toiminnasta. => BrainMind Audit®-profiili ei ole lääketieteellistä tietoa, vaan aivojen kognitiivisen ja emotionaalisen puolen toiminnallisen tason kuvaus.

BrainID®-mentorina autan sinua tulkitsemaan ja hyödytämään BrainMind Audit®-profiilin tuloksia sinulle tarkoituksellisella ja merkityksellisellä tavalla. Tavoitteena on aivojesi hyvinvinnin tukeminen, hyvä arki sekä mielekäs, tuloksellinen työ.