AJANKOHTAISTA

LOGOTERAPIAKOULUTUKSET:

Logoterapian® perusopinnot LTI yhteistyössä Suomen Logoterapiainstituutti Oy:n kanssa

Täydennä ammattitaitoasi ja tule hakemaan uutta näkemystä työhösi ja elämääsi tarkoituskeskeisestä logoterapiasta. Logoterapia tarjoaa henkisen kasvun mahdollisuuksia, rohkeutta, voimavaroja ja meilekkäitä, rakentavia selviytymiskeinoja kaikille iästä, elämäntilanteesta ja tehtävästä riippumatta. Logoterapian perusopinnot ovat avoimia kaikille ja toteutetaan monimuotokoulutuksena. Opinnot on tarkoitettu erityisesti ihmissuhdetyössä toimiville, kuten esim. sosiaali- ja terveydenhuollon, henkilöstöhallinnon, opetus- ja kasvatustyön tai terapia aloilla työskenteleville sekä työnohjaajille. Logoterapia tarjoaa uutta näkökulmaa omassa työssä ja elämässä jaksamiseen.

Perusopinnoissa perehdytään logoterapian perusteisiin, hankitaan valmiudet sen soveltamiseen omassa elämässä ja/tai työssä. Koulutus antaa uusia näkökulmia ja evätiä niin omaan elämään kuin ammatilliseen osaamiseen ja jaksamiseen. Perusopinnot antavat jatkokoulutuskelpoisuuden logoterapiaohjaajan LTI®, Logoterapeutti LTI®, Logoterapeuttisen työnohjaajan ja työelämävalmentajan LTI®-opintoihin muiden opintoihin vaadittavien edellytysten täyttyessä.

Suomen Logoterapiainstituutti Oy on järjestänyt vuodesta 2003 lähtien rakenteeltaan ja kestoltaan eurooppalaisen mallin mukaista logoterapian ammatillista lisäkoulutusta. Logoterapiainstituutti on yksi perustajajäsenistä eurooppalaisessa logoterapia-ammattilaisten liitossa Föderation Logotherapie Profession Europa FLP-EU:ssa. FLP-EU:n tavoitteena on vahvistaa ja virallistaa eurooppalaisten logoterapeuttien asemaa ja koulutusten yhteismitallisuutta sekä saada logoterapeuttikoulutus läpinäkyväksi ja korkeatasoiseksi ammatilliseksi koulutukseksi. FLP-EU:n jäsenorganisaatiot noudattavat sovittuja periaatteita, jotka on kirjattu logoterapeuttien eurooppalaiseen julistukseen

Alkavat logoterapian perusopinnot LTI® koulutukseni, yhteistyössä Suomen Logoterapiainstituutti Oy:n ja alla mainittujen oppilaitosten kanssa:

Logoterapian® perusopinnot LTI (25 op) 04.09.2019-05.06.2020 Hämeen kesäyliopisto (Hämeenlinna)
Lisätietoja ja ilmoittautuminen:

Hämeen kesäyliopisto

Logoterapian® perusopinnot LTI (25 op) 11.10.2019-6.9.2020 Keski-Pohjanmaan kansanopisto/Kälviä
Lisätietoja ja ilmoittautuminen:

Keski-Pohjanmaan kansanopisto